Štampa
LP8 (FFK) 45° Luk sa prirubnicamaMaterijal GG 25, GGG 40


Nazivni prečnik DN 50 – 800


Nazivni pritisak PN 10, PN 16


Standard JUS CJ1.065, DIN 28639, EN 545


Zaštitni premaz bitumen, EPOXY prah
DN b s Težina u kp
Nodularni liv Sivi liv
50 150 9,3
9,00
65 165 9,7
12,00
80 130 7 9,5 14,00
100 140 7,2 11,4 18,00
125 150 7,5 14,6 25,00
150 160 7,8 18,7 34,00


200 180 8,4 31 54,00
250 350 9 60 80,00
300 400 9,6 84 112,00
350 298 16,3
115,00
400 324 17,5
149,00
450 350 18,7
185,00
500 375 19,8
231,00
600 426 22,2
342,00

 

Težine elemenata mogu varirati u zavisnosti od proizvođača.