PVC i PE PDF Štampa El. pošta
  • PVC cevu za vodu
  • PVC cevi za uličnu kanalizaciju
  • PE cevi za vodu
  • PVC fitinzi za vodu (UKS, lukovi)
  • PVC fitinzi za kanalizaciju (račve, revizije, lukovi, redukcije)